الگوی دریافت صدا

میکروفون‌ها با توجه به نحوه پاسخگویی به اصوات رسیده از جوانب مختلف با هم متفاوت هستند. یک میکروفون تمام جهتی حساسیت یکسانی نسبت به اصوات رسیده از جهات گوناگون دارد. در حالیکه میکروفون یک جهتی بیشترین حساسیت را نسبت به اصوات رسیده از مقابل دیافراگم نشان می‌دهد.

 اما صداهای رسیده از کناره‌ها یا پشت دیافراگم را به صورت ضعیف شده دریافت می‌کند. میکروفون دوجهتی بیشترین حساسیت را نسبته به اصوات رسیده از مقابل و پشت دیافراگم و کمترین حساسیت را نسبت به صداهای رسیده از کناره‌های دیافراگم دارد.

الگوی دریافت یک جهتی، به سه نوع کاردیویید، سوپر کاردیویید، و هایپر کاردیویید تقسیم می‌شود. یک میکروفون کاردیویید به اصوات رسیده از مقابل، با زاویه‌ باز حساس است ولی حساسیت آن در کناره‌ها 6 دسیبل کاهش می‌یابد.

این در حالی است که میزان کاهش حساسیت در پشت دیافراگم این میکروفون به 15 تا 25 دسیبل می‌رسد. حساسیت میکروفون سوپر کاردیویید در کناره‌ها نسبت به جلوی میکروفون کمتر است و در دو ناحیه‌ی (زاویه 125 درجه نسبت به جلوی میکروفون) حداقل حساسیت را دارد.

برای شنیدن چگونگی دریافت صدا توسط میکروفون کاردیویید، در حالی که به صدای خروجی آن گوش می‌دهید در گرداگرد آن صحبت کنید. در این صورت هنگامی که مقابل دیافراگم میکروفون صحبت می‌کنید صدای خود را در بلندترین سطح و هنگامی که پشت دیافراگم صحبت می‌کنید صدای خود را در پایین ‌ترین سطح و با تغییر فرکانس صدا می‌شنوید.

الگوی دریافت صدای یک میکروفون، منحنی میزان حساسیت آن نسبت به زاویه‌ای است که صدا به میکروفون می‌رسد. این منحنی در دفترچه راهنمای هر میکرفون موجود است.

  This image has been resized.Click to view original image


ویژگی‌های انواع راستا‌های دریافت:

تمام جهتی :

دریافت صدا از همه جهت‌ها.

حداکثر دریافت پسآوایی اتاق.

عدم امکان ایزولاسیون آکوستیکی مگر با کاربرد نزدیک میکروفون.

حساسیت کم نسبت به حروف انفجاری (پ، ت، ...)

حساسیت کم به نویز تماس با بدنه‌ی میکروفون.

عدم تقویت فرکانس‌های پایین هنگام کاربرد نزدیک (پدیده‌ی مجاورت)

پاسخ فرکانسی گسترده در میکروفون‌های خازنی تمام جهتی.یک جهتی:

امکان انتخاب منبع صوت.

تضعیف نشت صدا، نویز زمینه و صداهای انعکاسی از محیط.

ایزولاسیون خوب (امکان جداسازی و تفکیک صداها در بین شیارها‌ی صوتی)

کاربرد نزدیک آن سبب تقویت فرکانس‌های پایین می‌شود.

بهره بالاتر قبل از فیدبک آکوستیکی در یک سیستم پخش صدا در محیط.
 

 

 موضوعات مرتبط: اصول اولیه ضبط صدا
[ 20 / 12 / 1390 ] [ ] [ مهدی وحیدی ]
[ ]
صفحه قبل 1 صفحه بعد